Menu

20 maart 2020

Subsidieverlening

Voor onze opdrachtgevers hebben wij verschillende subsidieaanvragen voorbereid en ingediend – met goed resultaat! Deze maand werd bekend dat meerdere grote aanvragen zijn gehonoreerd. Zo heeft de Parochie H.H. Petrus en Paulus te Leiden van de Provincie Zuid-Holland een subsidie van € 400.000 toegekend gekregen voor de restauratie van het Babyhuis, aan de Steenschuur te Leiden.

Tevens hebben wij twee aanvragen voorbereid in het kader van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020, bedoeld voor de restauratie en verduurzaming van grote rijksmonumenten. Beide aanvragen zijn toegekend. Voor de restauratie van de Leidse St. Josephkerk met pastorie is ruim 2,5 miljoen euro toegezegd.

Vanuit dezelfde subsidieregeling heeft het Huys ten Donck in Ridderkerk een toezegging van ruim twee miljoen euro ontvangen voor de restauratie van de buitenplaats. Naast de restauratie, verduurzaming en toegankelijkheid van het hoofdhuis, betreft de beschikking ook diverse bijgebouwen en onderdelen van het park.

Gerelateerd

4 maart 2020

Audit GEAR en EMA geslaagd

29 augustus 2019

Instandhoudingssubsidies toegekend

24 september 2019

Restauratie Babyhuis van start