Menu

3 december 2019

Verbouwing woonboot

Een ongebruikelijk project voor ons bureau, maar erg leuk om te doen: de verbouwing van een woonboot in Valkenburg, bij Leiden.

>

24 september 2019

Restauratie Babyhuis van start

Afgelopen week hebben wethouders Marleen Damen (Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn, PvdA) en Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen, D66) de restauratie ceremonieel in gang gezet.

>

10 september 2019

Open Monumentendagen

Op 14 en 15 september vinden de Open Monumentendagen weer plaats. In Leiden zijn vele monumenten geopend voor het publiek, waaronder een aantal van onze projecten.

>

29 augustus 2019

Instandhoudingssubsidies toegekend

Vandaag ontvingen we met de post de SIM-subsidiebeschikkingen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

>

26 juli 2019

Bureauvakantie

Van 27 juli t/m 25 augustus hebben wij vakantie en is het bureau gesloten. Maandag 26 augustus zijn we u graag weer van dienst.

>

22 juli 2019

Onderhoudsprogramma’s Gemeente Leiden

De Gemeente Leiden is eigenaar en beheerder van een groot aantal Rijksmonumenten, waaronder beeldbepalende gebouwen als het Stadhuis, Molen de Valk en het pand van Erfgoed Leiden en Omstreken aan de Boisotkade.

>

10 juli 2019

Opdracht Babyhuis verstrekt aan de aannemer

Wij hebben het ontwerp gemaakt voor de verbouwing van Steenschuur 17, en zullen ook de uitvoering begeleiden.

>

6 juni 2019

Onderhoud 19e-eeuwse gymnastiekschool

Voor de gemeente Leiden hebben wij het onderhoud van de monumentale gymnastiekschool aan de Pieterskerkgracht 7 voorbereid, en begeleiden wij ook de uitvoering.

>