Menu

Veldman Rietbroek architecten

Ons architectenbureau is opgericht in 1977. Ruim veertig jaar hebben wij gewerkt aan grote én kleine restauraties, herbestemmingen, verbouwingen, ingepaste nieuwbouw en alle denkbare combinaties daarvan. Van 2007 tot 2021 als gecertificeerd restauratiearchitect en lid van de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie, de VAWR. Per 1 juli 2022 is het bureau gestopt. De lopende werken worden door Paul Rietbroek afgerond.

Architectuur

Veel van onze werken bevinden zich in de Hollandse binnensteden. Wij haalden inspiratie uit hun rijke en diverse karakter. Werken in deze context was onze kracht.

Wij vinden het belangrijk dat de gelaagdheid van een gebouw, het resultaat van aanpassingen door de eeuwen heen, afleesbaar blijft. Toevoegingen gaven wij daarom vorm op een passende, maar herkenbare en eigentijdse wijze. Onze ambitie was om met iets nieuws het bestaande te versterken.

Onze architectuur is daarbij functioneel, met aandacht voor materiaal, techniek (ambacht) en detaillering.

Werkwijze

Elke fase van het bouwproces vinden wij even belangrijk: ‘van de eerste schets tot de laatste spijker’. Voor de exacte invulling van elke fase is steeds uw vraag als opdrachtgever bepalend. Alleen door een goede samenwerking komen we tot het beoogde resultaat. 

Daarnaast hechten wij veel belang aan het uitvoeren van zorgvuldig onderzoek. Dat kan zowel bouwtechnisch zijn, bijvoorbeeld het inventariseren en analyseren van bouwkundige gebreken, als bouwhistorisch, het documenteren en interpreteren van de bouw- en bewoningsgeschiedenis. Regelmatig werken wij hierbij samen met specalisten op het gebied van bijvoorbeeld mortelsamenstellingen of historische kleurafwerkingen.

Geschiedenis

De geschiedenis van ons bureau in jaartallen:

  • 1977: Oprichting Architektenburo ir. Boudewijn Veldman.
  • 1985: Paul Rietbroek betrokken bij het bureau.
  • 2002: Naamsverandering in Architektenburo Veldman + Rietbroek.
  • 2007: Certificering als restauratiearchitect en lid van de VAWR.
  • 2008: Naamsverandering in Architektenburo Veldman | Rietbroek | Smit.
  • 2011: Winnaar eerste Leidse architectuurprijs voor de restauratie van de Sterrewacht.
  • 2019: Naamsverandering in Veldman Rietbroek architecten.
  • 2022: Beëindiging bureau, afronding lopende werken.