Menu

4 maart 2020

Audit GEAR en EMA geslaagd

Vrijdag 21 februari is het auditteam van Hobéon bij ons bureau geweest, om te toetsen of ons bureau nog steeds voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Gezamenlijke Erkenningsregeling Architecten Werkzaam in de Restauratie (GEAR). Met een goed resultaat: onze GEAR-certificering is verlengd. Bovendien zijn we gecertificeerd als Erkend Monumenten Adviesbureau. Dat houdt in dat wij gespecialiseerd zijn in het opstellen van plannen ten behoeve van verduurzaming, onderhoud en restauratie van gebouwde monumenten.

Architectenbureaus met het GEAR-certificaat zijn verenigd in de VAWR, Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie. Met deze certificering wordt de kwaliteit van het werk en de bouwhistorische kennis van architectenbureaus in de restauratiesector gewaarborgd. Wij zijn ook aangesloten bij de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (Stichting ERM). Dit is een overkoepelende stichting die kwaliteitsrichtlijnen en normen voor de gehele restauratiesector beheert, gericht op zowel aannemers, architecten en overheden. Aan het opstellen van deze richtlijnen leveren wij ook bijdragen.

Tijdens de audit zijn we getoetst op verschillende onderdelen, en hebben we met de auditoren een bezoek gebracht aan een werk in uitvoering, de restauratie van het Babyhuis. Ook hebben we twee afgeronde projecten bezocht: een woning aan de Oude Rijn, waarvan wij de restauratie en verduurzaming hebben voorbereid en begeleid, en het 17e-eeuwse cassettenplafond aan de Pieterskerkgracht, dat onder onze begeleiding is gerestaureerd.

Gerelateerd

16 maart 2018

Geslaagde GEAR audit

21 mei 2019

Restauratie cassettenplafond Pieterskerkgracht 9

Oude Rijn 10

24 september 2019

Restauratie Babyhuis van start