Menu

16 maart 2018

Geslaagde GEAR audit

Dinsdag 13 maart is er een audit uitgevoerd door Hobéon waarbij getoetst is of ons bureau nog steeds voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Gezamenlijke Erkenningsregeling Architecten Werkzaam in de Restauratie (GEAR). Met andere woorden, mogen wij onszelf nog steeds restauratiearchitect noemen. Na toetsing van diverse onderdelen op ons bureau en een bezoek van een werk in uitvoering, de toren van de Oude Kerk in Delft, hebben we weer een nieuw certificaat ontvangen. De conclusie van het auditteam was dat ons bureau in ruime mate voldoet aan de eisen zoals gesteld in de GEAR.

Architectenbureaus met dit certificaat zijn verenigd in de VAWR, Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie. Met deze certificering wordt de kwaliteit van het werk van restaurerende architectenbureaus gewaarborgd. Met deze certificering zijn wij ook aangesloten bij de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (Stichting ERM). Dit is een overkoepelende stichting die kwaliteitsrichtlijnen en normen voor de gehele restauratiesector beheert, gericht op zowel aannemers, architecten en overheden. Aan het opstellen van deze richtlijnen leveren wij ook bijdragen.