Menu

29 augustus 2019

Instandhoudingssubsidies toegekend

Vandaag ontvingen we met de post de SIM-subsidiebeschikkingen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In het kader van de SIM – de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten – hebben wij ook dit jaar voor onze opdrachtgevers instandhoudingssubsidies aangevraagd voor in totaal negen verschillende monumenten. Alle aanvragen zijn gehonoreerd.

Als restauratiearchitecten doen we niet alleen de bouwkundige begeleiding van de projecten, maar verzorgen we ook graag de aanvragen voor Omgevingsvergunningen en instandhoudings- en herbestemmingssubsidies. Wij kunnen daarbij ook alle benodigde stukken opstellen, zoals inspectierapporten, onderhoudsplannen, begrotingen, tekeningen en werkomschrijvingen.