Menu

Wevershuisjes, Leiden

Kenmerkend voor Leiden zijn de vele stegen en wevershuisjes, verspreid over de binnenstad. Wij hebben vanaf eind jaren ’70 gewerkt aan een groot aantal van deze huisjes. De aanpak was voor elk project verschillend: veel huisjes zijn gerestaureerd of gerenoveerd, en een aantal huisjes is geheel opnieuw opgebouwd in de oorspronkelijke vorm. Eén wevershuisje is ‘bevroren’ in de 19e-eeuwse toestand, en is nu in gebruik als Museum Het Leids Wevershuis.

 

In 1976 werd Stichting Het Kleine Leidse Woonhuis opgericht, met als doel de vele vervallen arbeidershuisjes op te knappen. Het eerste wapenfeit van de stichting was de renovatie van het pand Uiterstegracht 38, toen een ongebruikt en sterk vervallen pakhuisje. Boudewijn Veldman, oprichter van ons bureau, ontwierp de nieuwe indeling van het huisje en begeleidde de uitvoering.

In de Spilsteeg hebben we van 1995 tot 1998 de restauratie van twaalf van deze laat achttiende-eeuwse woningen voorbereid en begeleid. De casco’s zijn zoveel mogelijk hersteld of in hun historische vorm gereconstrueerd, en de interieurs zijn voorzien van moderne gemakken. Het pandje Spilsteeg 17 is benut als poort naar een binnenterreintje, met bergingen voor alle woningen.

Bij de restauratie hebben we rekening gehouden met de nog aanwezige sporen van vroegere bebouwing op deze plaats. Zo geeft een bouwnaad in de voorgevel van Spilsteeg nr. 6 het bestaan van de Papegaaipoort aan, en is het verloop van de poort nog te herkennen aan een ronding in de binnenmuur van het huisje.

Aan de Haverstraat is bij een stadsvernieuwingsproject een voormalige gemeenteschool gesloopt, waardoor een fraai pleintje ontstond met de oude kastanje van het schoolplein als piece de milieu. De zes wevershuisjes aan de Haverstraat waren sterk verwaarloosd en moesten worden afgebroken. Wij hebben de huisjes zorgvuldig opgemeten, waarna ze in oorspronkelijke vorm herbouwd zijn.

Projectgegevens

Opdrachtgever:
Stichting Het Kleine Leidse Woonhuis, Gemeente Leiden
Team:
Paul Rietbroek, Boudewijn Veldman, Leen de Ruiter
Aannemer:
Heidemij
Periode:
1977-1998

Gerelateerd

Museum Het Leids Wevershuis