Menu

Stadhuis, Leiden

In 1929 ging het Leidse Stadhuis door brand grotendeels verloren. Er werd een ontwerpwedstrijd georganiseerd voor een nieuw Stadhuis, en na veel discussie werd de inzending van architect C.J. Blaauw geselecteerd. Achter de renaissancegevel aan de Breestraat verrees een geheel nieuw Stadhuis in traditionalistische stijl, voorzien van zeer rijke marmeren en houten interieurs. Sinds 2004 hebben wij verschillende keren onderzoek gedaan en adviezen uitgebracht. Onder meer hebben we bouwhistorisch onderzoek gedaan, bouwkundige opnames uitgevoerd en meerjarenonderhoudsprogramma’s opgesteld.

In 2016 en 2017 hebben wij, in samenwerking met het Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis, bouwhistorisch onderzoek gedaan naar het huidige Stadhuis. Naast onderzoek in diverse archieven, hebben wij ook een aantal opnames ter plaatse gedaan, zodat we van elke ruimte de staat en authenticiteit van de interieurs konden bepalen. Het onderzoek heeft geresulteerd in een rapport, een ruimteboek waarin van elke ruimte de interieurafwerkingen benoemd en beschreven zijn, en waardestellingsrepresentatietekeningen van het hele gebouw.

In samenhang met het bouwhistorisch onderzoek hebben we ook een verkenning gedaan naar de mogelijkheden en beperkingen van het monumentale Stadhuis om ruimte te bieden aan het veranderende, steeds intensievere gebruik. Samen met de gebruikers en een interieuradviesbureau hebben we in kaart gebracht wat de capaciteit van het gebouw is, en welke aanpassingen mogelijk zijn zonder de kracht en leesbaarheid van de uitgangspunten van het oorspronkelijke ontwerp aan te tasten. De uitvraag voor de huidige renovatie van het Stadhuis, is gedeeltelijk gebaseerd op de uitkomsten van ons onderzoek.

Ook naar de rijk uitgevoerde bestuursverdieping, waar onder meer de Trouwzaal, de Raadzaal en de vertrekken van Burgemeester en Wethouders ondergebracht zijn, hebben we veel onderzoek gedaan. We hebben van alle monumentale ruimten de staat van de interieurs opgenomen en advies uitgebracht over de uit te voeren werkzaamheden, zowel onderhoud als diverse verbeteringen. Tevens hebben we de gehele Raadzaal in kaart gebracht en tot in detail uitgetekend.

Projectgegevens

Opdrachtgever:
Gemeente Leiden
Team:
Paul Rietbroek, David van Pijkeren, Dennis van Veen, Maarten Hoek, Jan Bolhuis
Periode:
2004-heden

Gerelateerd

22 juli 2019

Onderhoudsprogramma’s Gemeente Leiden