Menu

22 juli 2019

Onderhoudsprogramma’s Gemeente Leiden

De Gemeente Leiden is eigenaar en beheerder van een groot aantal Rijksmonumenten, waaronder beeldbepalende gebouwen als het Stadhuis, Molen de Valk en het pand van Erfgoed Leiden en Omstreken aan de Boisotkade. Ook vele kleinere bijzondere objecten, zoals poorten, pompen en brugwachtershuisjes, zijn Rijksmonument.

 

Op dit moment werken wij aan bouwkundige opnames van een groot aantal van deze monumenten. Van elk object doen we een uitgebreide opname. Dit verwerken we in een rapportage, waarin we voor alle aangetroffen gebreken een hersteladvies opnemen. Op basis hiervan stellen we een meerjarenonderhoudsprogramma op.

Van een aantal objecten hebben wij de afgelopen jaren bovendien onderhoudswerk voorbereid en begeleid. Inmiddels hebben we gewerkt aan de Waag, de Burcht, de Doelenpoort, de Morspoort, en recenter aan de restauratie van de Gijselaarsbank. Ook het onderhoud van de Koornbeurs, de Schapenbel, de pomp op de Garenmarkt en diverse brugwachtershuisjes is door ons begeleid.

Naast bouwkundige opnames, verrichten wij ook bouwhistorisch onderzoek. In 2006 hebben wij, met het oog op de geplande renovatie, een uitgebreid onderzoek gedaan naar het Stadhuis. Op basis van archiefonderzoek en opnames ter plaatse hebben wij in samenwerking met BBA een bouwhistorisch rapport, structuurplan en een gedetailleerd ruimteboek opgesteld, waarin de afwerkingen van alle ruimtes zijn omschreven en gewaardeerd.

Gerelateerd

De Burcht

Gijselaarsbank

Doelenpoort