Menu

Maria van Jessekerk, Delft

In de jaren ’80 van de negentiende eeuw, in de hoogtijperiode van de bouw van neogotische katholieke kerken, werd in Delft de Maria van Jessekerk gebouwd, een nieuwe binnenstadskerk naar ontwerp van E.J. Margry. Sinds 1984 zijn wij bij de kerk betrokken als restauratiearchitect. In drie fases zijn zowel het casco als het rijke interieur van de kerk gerestaureerd.

Honderd jaar na de bouw was de kerk in verval geraakt. Uit voorzorg waren diverse onderdelen verwijderd en waren de torenrompen voorzien van stalen korsetten. Wij begeleidden de grootschalige restauratie, waarbij de kerk werd hersteld naar het oorspronkelijke beeld. Een groot deel van het natuursteenwerk is gereconstrueerd, de leibedekking van alle daken is vernieuwd, en er is veel metselwerkherstel uitgevoerd. Ook zijn alle kwetsbare glas-in-loodvensters gerestaureerd en voorzien van voorzetbeglazing. De restauratie is opgeleverd in 1994.

Wij hebben tussen 2003 en 2009 ook de restauratie van het interieur van de kerk voorbereid en begeleid. De kleurrijke schilderingen van de wanden en gewelven waren in de loop der tijd grauw en vaal geworden en beschadigd door lekkages en vochtdoorslag. Na een zorgvuldige reiniging en restauratie zijn de schilderingen weer in volle glorie zichtbaar. Het monumentale tegelwerk is losgehaald, ontzout en teruggeplaatst in de oorspronkelijke decoratieve patronen.

Ruim twintig jaar na de vorige restauratie was er op meerdere plaatsen opnieuw onderhoud noodzakelijk. Vanaf 2016 hebben wij wederom de onderhoudswerken aan het exterieur voorbereid en begeleid. De beide torens zijn eerst hersteld. In 2018 is ook groot onderhoud uitgevoerd aan het schip, de transepten en de bijgebouwen van de kerk en hebben wij onderzoek gedaan naar toegankelijkheidsvoorzieningen en aanpassingen aan de Pastorie.

Projectgegevens

Opdrachtgever:
Sint Ursulaparochie
Projectarchitect:
Paul Rietbroek
Team:
Jan Bolhuis, Leen de Ruiter, Nico de Groot, Aad van Drongelen
Aannemer:
Orly & Endevoets Groep, Koninklijke Woudenberg, Zeelenberg Bouwbedrijf
Nevenaannemer:
Toussaint Kleurmakers, Dirk Schellaars, HN Project
Periode:
1984-2018

Gerelateerd

27 maart 2018

Bekroningen Maria van Jessekerk teruggeplaatst

20 februari 2018

Groot onderhoud Maria van Jessekerk

Pieterskerk

Toren Oude Kerk