Menu

Hofjes in Leiden

Leiden telt ruim dertig hofjes, bijna allemaal in de binnenstad, en bijna allemaal geregistreerd als Rijksmonument. De oudste resterende hofjes dateren uit de vijftiende eeuw. Aan vijftien van deze Leidse Hofjes hebben wij in de loop der jaren gewerkt. Van negen hofjes verzorgen we bovendien het beheer en onderhoud.

De Middeleeuwse hofjes werden in de volgebouwde stad ingepast op kleine stukjes grond, die tussen de huizenblokken waren overgebleven. Ze zijn dan ook compact gebouwd en vaak onregelmatig van vorm. Omdat de hofjes vaak binnen een huizenblok liggen, zijn de huisjes aan de achterzijde geheel gesloten, en hebben zij alleen ramen aan de zijde van de gemeenschappelijke binnentuin. Om in een hofje te kunnen wonen, moest men vaak tot een specifieke doelgroep behoren. Men moest bijvoorbeeld weduwe zijn, of van een bepaalde kerk zijn, om in aanmerking te komen voor een woning in een hofje.

Sinds 2011 werken wij, in opdracht van de Stichting Zeven Leidse Hofjes, aan onderhoud van verschillende hofjes in de Leidse binnenstad. In goed overleg met de opdrachtgevers, bewoners en aannemers bereiden we grote en kleine werkzaamheden voor, en begeleiden hiervan ook de uitvoering. Tot onze werkzaamheden behoren ook de aanvragen en verantwoordingen van de benodigde instandhoudingssubsidies.

In de jaren ’80 hebben we de restauratie van de Bank van Lening en het Pieter Gerritz. van der Speckhof begeleid. Als onderdeel van dat project hebben we bovendien enkele nieuwbouwwoningen ontworpen, zorgvuldig ingepast in de structuur van het hof.

In 2020 hebben we de restauratie van de 17e-eeuwse waterkelders van het Hof Meermansburg voorbereid en instandhoudingssubsidie voor het gehele hof aangevraagd.

Projectgegevens

Opdrachtgever:
Stichting Zeven Leidse Hofjes, DUWO (voorheen SLS Wonen), Libertas Leiden (voorheen SEB), Gemeente Leiden
Team:
Paul Rietbroek, Jos Middelberg, Maarten Hoek, Boudewijn Veldman
Periode:
1985-heden

Gerelateerd

Hofje van Nieuwkoop

Wevershuisjes