Menu

9 maart 2018

Onderhoud Kasteel Oud-Poelgeest

In 2016 hebben wij de subsidieaanvraag voor de BRIM van Kasteel Oud-Poelgeest opgesteld en ingediend. Met behulp van de toegekende subsidie wordt nu onderhoud uitgevoerd aan het Kasteel en aan het Koetshuis. Het buitenschilderwerk wordt uitgevoerd, scheuren in metselwerk worden ingeboet en slecht voegwerk wordt vernieuwd. Om scheuren onder de waterlijn te kunnen herstellen worden “badkuipen” tegen de gevel getimmerd. Deze worden vervolgens leeggepompt zodat delen van de gevel drooggelegd worden.

Bij het opstellen van het bestek en bij het toezicht op de uitvoering hanteren wij de uitvoeringsrichtlijnen van de Stichting ERM, Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg. Als lid van de VAWR, Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie, zijn wij aangesloten bij deze stichting en hebben wij meegeschreven aan deze uitvoeringsrichtlijnen. Het gebruik van deze richtlijnen zorgt, zeker nu de richtlijnen meer ingeburgerd raken bij restauratiebedrijven, voor meer eenheid en duidelijkheid en een betere kwaliteit op het werk, in alle fases.

Gerelateerd

Oud-Poelgeest