Menu

22 februari 2018

Toren H. Joannes de Dooper opgeleverd

De afgelopen maanden heeft groot onderhoud plaatsgevonden aan de torenspits, dakkapellen, en gevels. Er is een nieuwe trekstang aangebracht met kopplaten naar oorspronkelijk model, en het buitenschilderwerk is uitgevoerd. Tevens zijn de uurwerken gereviseerd en de galmborden vernieuwd. Ook in het interieur is veel werk verzet. De scheuren in de wanden en gewelven zijn hersteld en er is een nieuwe draagconstructie gemaakt voor het orgel. Het orgel zelf wordt momenteel in de werkplaats gerestaureerd en zal over enkele maanden worden teruggeplaatst in de gerestaureerde toren.