Menu

Hortus Botanicus, Leiden

De Hortus Botanicus is ontstaan in 1594 en vormt samen met het Academiegebouw en de Sterrewacht een zeer belangrijk binnenstedelijk complex van de Universiteit Leiden. In en om de botanische tuinen hebben we in de jaren 2003 tot en met 2017 meerdere projecten uitgevoerd.

In 2012 en 2013 hebben we de restauratie en de aanpassing van de tropische kassen begeleid. Een van de kassen is verhoogd, zodat bovenin een loopbrug tussen de hoge planten kon worden gerealiseerd. In dezelfde kas is een lesbalkon gemaakt voor presentaties aan klassen. Er zijn verschillende energiebesparende maatregelen genomen, zowel wat betreft de installaties als wat betreft wanden en daken.

De verschillende kassen zijn één voor één gerestaureerd, zodat de Hortus zo weinig mogelijk overlast heeft gehad van de werkzaamheden. Op 4 september 2013 zijn de kassen geopend door koningin Máxima. Voorafgaand aan de restauratie van de tropische kassen hebben wij een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd.

Net buiten de Hortus Botanicus bevindt zich het pand 5e Binnenvestgracht 7. Het gebouw is al jaren in gebruik als woning van de Hortulanus van de aan de overkant van de gracht gelegen Hortus. Wij hebben de restauratie voorbereid en begeleid van het complete casco, waaronder de historische persiënnes.

Het voormalige koetshuis aan de Doelengracht heeft een belangrijke functie als opslagplaats voor de Hortus en het Academiegebouw. Het gebouwtje werd volledig gerestaureerd en de omliggende stedebouwkundige situatie werd verbeterd door de ingangen en ommuring van de achtertuin van het Academiegebouw en de Hortus aan te passen.

In 2017 is het kassencomplex aangevuld met de door ons ontworpen Alpinekas. Dit is een speciale kas om bol- en knolgewassen te kweken en te tonen aan de bezoekers. Naast deze kleine, vrijstaande kas met zijn karakteristieke glazen ‘schoorstenen’ is ook een aantal lage broeikassen gebouwd.

Projectgegevens

Opdrachtgever:
Universiteit Leiden
Projectarchitect:
Gerard Smit
Team:
Paul Rietbroek, Maarten Hoek, Jan Bolhuis, Lucas Veldmaat
Aannemer:
Burgy, Den Dubbelden
Periode:
2003-2017

Gerelateerd

1 juni 2018

Een architect in de Leidse Hortus

Sterrewacht

Academiegebouw