Menu

28 januari 2019

Onderzoek en restauratie broeibakken en tuinmuur Huis Doorn

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf begeleiden wij al sinds 2011 onderhoudswerkzaamheden op het landgoed Huis Doorn. Momenteel worden de broeibakken van de moestuin en het nog resterende deel van de oostelijke tuinmuur gerestaureerd.

Op de kop van de broeibakken waren achter het pleisterwerk sporen zichtbaar van afgekapte muren, vermoedelijk resten van een later gesloopt stookhuisje. De ketel die hierin opgesteld was aangesloten op nog aanwezige stalen verwarmingsbuizen. Afgelopen week is nader onderzoek gedaan en zijn de contouren van de fundering opgegraven. Er wordt nu onderzocht hoe deze interessante vondst kan worden opgenomen in het restauratieontwerp.