Menu

6 juni 2019

Onderhoud 19e-eeuwse gymnastiekschool

Voor de gemeente Leiden hebben wij het onderhoud van de monumentale gymnastiekschool aan de Pieterskerkgracht 7 voorbereid, en begeleiden wij ook de uitvoering. Inmiddels is gestart met de werkzaamheden. Er wordt onder meer gewerkt aan de voor- en achtergevels, de goten en het dak met de kenmerkende daklichten.

De gymnastiekschool is gebouwd in 1860-1861, naar ontwerp van de latere gemeente-architect J.W. Schaap. De school, gebouwd in eclectische stijl, is van binnen en buiten rijk gedetailleerd, en wordt nog steeds gebruikt als sportschool. Zowel exterieur als interieur zijn nog voor een belangrijk deel in oorspronkelijke staat.

Archieffoto’s: Erfgoed Leiden en Omstreken