Menu

Van 25 juli t/m 23 augustus hebben wij vakantie en is het bureau gesloten. Maandag 24 augustus zijn we u graag weer van dienst.

Namens alle medewerkers een fijne zomer gewenst!

In opdracht van de Gemeente Delft doen wij bouwkundige opnames van in totaal negen Rijksmonumenten in de binnenstad. Doel van de opnames is om beter inzicht te krijgen in het noodzakelijke onderhoud voor de komende jaren, en subsidieaanvragen voor te bereiden voor de instandhouding van alle objecten.

Onder de objecten zijn enkele grote, beeldbepalende gebouwen, zoals Museum Prinsenhof, het Prinsenkwartier en de toren van de Nieuwe Kerk. Ook doen we opnames van de toren van de Oude Kerk en van het Stadhuis op de Markt. De laatste twee kennen we goed: we hebben van beide gebouwen in de jaren ’90 de restauraties voorbereid en begeleid, en van de toren van de Oude Kerk bovendien ook de recente restauratie van 2015 tot en met 2018.

Daarnaast maakt ook een aantal kleinere, maar evengoed bijzondere, objecten deel uit van de opgave, waaronder de Oostpoort, de Bagijnhofpoort, en de Bagijnetoren, waar wij eind jaren ’90 als restauratiearchitect bij betrokken zijn geweest. Vermeldenswaardig is ook het hekwerk aan de Voorstraat, dat nog herinnert aan de inmiddels gesloopte Sint Hippolytuskerk van architect P.J.H. Cuypers.

Na de restauratie van het cassettenplafond is nu gestart met de vermoedelijk zeventiende-eeuwse kastenwand op de verdieping van kunstenaarsvereniging Ars Aemula Naturae. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Restauratieatelier Josien van der Werf. Wij begeleiden de restauratie.

Het team van specialisten is gestart met het fixeren van de loszittende verf, waarna een deel van de oude, vergeelde vernislagen voorzichtig verwijderd wordt. Vervolgens zullen de restauratoren enkele oude retouches ontstoren en waar nodig nieuwe retouches aanbrengen. De laatste stap is het aanbrengen van een nieuwe beschermende vernislaag.

Er is veel onzeker over de geschiedenis van de kastenwand. Hoe deze er van oorsprong uit heeft gezien, en of dat wel in deze samenstelling of op deze locatie was, is onduidelijk. Uit bouw- en kleurhistorisch onderzoek is gebleken dat meerdere auteurs aan de kastenwand hebben gewerkt, te zien aan de vele verschillende schildertechnieken. Ook zijn er in de loop van de tijd aanpassingen gedaan. De verschillende handschriften en retouches zijn goed zichtbaar op de speciale UV-opname. Bouwhistorici van Erfgoed Leiden en Omstreken doen tijdens de restauratie aanvullend onderzoek.

Het gietijzeren hekwerk van de Noordpoort van Huis Doorn en de naastgelegen deur worden hersteld in de werkplaats van de smid. Intussen vindt herstel plaats aan de gemetselde tuinmuren waarin de poort zich bevindt. Wij begeleiden het onderhoud aan de Noordpoort en aan acht andere objecten op het landgoed in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf.

De dubbele gietijzeren deuren uit 1920 zijn voorzien van smeedijzeren decoraties, bandwerk en rozetten. Boven de ingang bevindt zich een smeedijzeren, bekroonde en deels vergulde ‘W’. De decoraties worden zoveel mogelijk hersteld, en ontbrekende rozetten worden vervangen conform bestaand.

Voor aanvang van de werkzaamheden zijn de bestaande kleuren en historische kleurafwerkingen gedocumenteerd. Vervolgens zijn de deuren door de smid voorzichtig gestraald om roest te verwijderen. Na herstel van de decoraties wordt het ijzer geschoopeerd: er wordt een beschermende zinklaag aangebracht op de deuren. Na herstel worden de deuren opnieuw geschilderd, de bekroning opnieuw verguld, en wordt het geheel teruggeplaatst.

Wij werken mee aan de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Hierbij volgen we de richtlijnen van het RIVM. Onze collega’s werken vanuit huis als dat mogelijk is. Wel blijft ons kantoor op werkdagen bereikbaar via telefoon en e-mail.

Voor onze opdrachtgevers hebben wij verschillende subsidieaanvragen voorbereid en ingediend – met goed resultaat! Deze maand werd bekend dat meerdere grote aanvragen zijn gehonoreerd. Zo heeft de Parochie H.H. Petrus en Paulus te Leiden van de Provincie Zuid-Holland een subsidie van € 400.000 toegekend gekregen voor de restauratie van het Babyhuis, aan de Steenschuur te Leiden.

Tevens hebben wij twee aanvragen voorbereid in het kader van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020, bedoeld voor de restauratie en verduurzaming van grote rijksmonumenten. Beide aanvragen zijn toegekend. Voor de restauratie van de Leidse St. Josephkerk met pastorie is ruim 2,5 miljoen euro toegezegd.

Vanuit dezelfde subsidieregeling heeft het Huys ten Donck in Ridderkerk een toezegging van ruim twee miljoen euro ontvangen voor de restauratie van de buitenplaats. Naast de restauratie, verduurzaming en toegankelijkheid van het hoofdhuis, betreft de beschikking ook diverse bijgebouwen en onderdelen van het park.

Naast de voormalige MULO aan het Noordeinde bevindt zich de oude conciërgewoning. Het pand is samen met de school gebouwd in 1908 naar ontwerp van de Leidse architect W.C. Mulder. Aannemersbedrijf Verbij Hoogmade is gestart met de restauratie en verduurzaming van de voorgevel en het dak. Wij hebben de werkzaamheden voorbereid en zullen ook de uitvoering begeleiden.

Het pand is ontworpen als dienstwoning, zoals terug te zien is in het relatief eenvoudige traditionalistische ontwerp. School en woning zijn altijd met elkaar verweven geweest: een deel van de woning bevindt zich op de eerste verdieping van de school, en een deel van de school is gesitueerd in het achterste deel van de woning. De karakteristieke elementen van de voorgevel zijn nog aanwezig, waaronder het beeldbepalende dakoverstek in chaletstijl en de schuiframen waarvan de bovenlichten een fijnere roedenverdeling hebben dan de onderramen.

De eerste fase is de restauratie van de buitenschil van de woning. Aangetaste delen van de kapconstructie worden hersteld, het lood- en zinkwerk wordt vernieuwd, en het gehele dak wordt geïsoleerd. Uitgespoeld voegwerk wordt vernieuwd, de houten kozijnen en ramen van de voorgevel worden hersteld, en het schilderwerk wordt uitgevoerd in een kleurstelling die past bij de architectuur van de gevel.

Vrijdag 21 februari is het auditteam van Hobéon bij ons bureau geweest, om te toetsen of ons bureau nog steeds voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Gezamenlijke Erkenningsregeling Architecten Werkzaam in de Restauratie (GEAR). Met een goed resultaat: onze GEAR-certificering is verlengd. Bovendien zijn we gecertificeerd als Erkend Monumenten Adviesbureau. Dat houdt in dat wij gespecialiseerd zijn in het opstellen van plannen ten behoeve van verduurzaming, onderhoud en restauratie van gebouwde monumenten.

Architectenbureaus met het GEAR-certificaat zijn verenigd in de VAWR, Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie. Met deze certificering wordt de kwaliteit van het werk en de bouwhistorische kennis van architectenbureaus in de restauratiesector gewaarborgd. Wij zijn ook aangesloten bij de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (Stichting ERM). Dit is een overkoepelende stichting die kwaliteitsrichtlijnen en normen voor de gehele restauratiesector beheert, gericht op zowel aannemers, architecten en overheden. Aan het opstellen van deze richtlijnen leveren wij ook bijdragen.

Tijdens de audit zijn we getoetst op verschillende onderdelen, en hebben we met de auditoren een bezoek gebracht aan een werk in uitvoering, de restauratie van het Babyhuis. Ook hebben we twee afgeronde projecten bezocht: een woning aan de Oude Rijn, waarvan wij de restauratie en verduurzaming hebben voorbereid en begeleid, en het 17e-eeuwse cassettenplafond aan de Pieterskerkgracht, dat onder onze begeleiding is gerestaureerd.