Menu

30 juni 2022 was de laatste dag aan de Vollersgracht.

Na 45 prachtige jaren, vele mooie projecten en geweldige opdrachtgevers heb ik besloten om te stoppen met het bureau aan de Vollersgracht.

De lopende projecten zal ik samen met Dennis, die verder gaat onder de naam Van Veen architectuur en erfgoed afronden.

 

 

Ik werk vanaf 1 juli vanuit huis:

Veldman Rietbroek architecten
Lisserweg 22
2156 LB  Weteringbrug
06 – 81 06 98 80

en Dennis vanaf zijn nieuwe kantoor in het Coninckshof:

Van Veen architectuur en erfgoed
Oude Vest 15
2312 XP  Leiden
06 – 23 18 3000
071 – 513 00 28

Ik wil iedereen hartelijk danken voor het jarenlange vertrouwen,

Paul Rietbroek

Van 23 december tot en met 9 januari hebben wij kerstvakantie. Vanaf maandag 10 januari zijn wij u graag weer van dienst.

Wij wensen u fijne kerstdagen en een prachtig 2022!

Onze werkzaamheden aan het Stadhuis van Haarlem worden vervolgd. Na het onderhoud van afgelopen jaar aan de Zijlstraatvleugel en de toren, worden nu de gevels aan de Grote Markt in de steigers gezet. In opdracht van de Gemeente Haarlem houden wij toezicht en voeren wij de directie over het werk.

De kwetsbare stukken metselwerk, zoals de kantelen boven de Gravenzaal en de trapgevels van de Kleine en Grote Vierschaar, worden geïnspecteerd en waar nodig hersteld. Hetzelfde geldt voor de bordestrap en de twee zware hardstenen zuilen. Verder wordt onder andere de vogelwering vervangen. Tot slot zullen de kozijnen, ramen en deuren, het smeedwerk en de rijke zandstenen ornamenten worden geschilderd.

Ook zullen de muren in de Gravenzaal opnieuw worden gestuct en geschilderd. Door de inwerking van vocht en de aanwezigheid van zouten in de muren hebben de bestaande lagen losgelaten.

 

Foto: Gravenzaal omstreeks 1900, beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (nr. 37957)

De arbeiderswoning “Capannella”, in oorsprong daterend rond 1800, ligt in het Park Museum Huis Doorn. Het afgelopen jaar is het pand in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf gerestaureerd en verduurzaamd. Wij hebben de werkzaamheden voorbereid en de uitvoering begeleid.

De ambities van de opdrachtgever waren hoog: het Rijksmonument moest niet alleen het jaar rond een comfortabel binnenklimaat krijgen, maar ook ‘van het gas af’. Dat is gelukt door de gevels, daken en vloeren te isoleren een een deel van de beglazing te vernieuwen door isolerend klassiek glas. De vier gaskachels zijn vervangen door een nieuwe verwarmingsinstallatie met radiatoren, gevoed vanuit een warmtepomp. De benodigde elektriciteit wordt geleverd door PV-panelen, die in de tuin zijn opgesteld.

De ingrijpende isolatiemaatregelen zijn gecombineerd met groot onderhoud aan de woning. Zo is het dak, gelijktijdig met het vervangen van de rietbedekking, geheel geïsoleerd. De nieuwe installaties konden grotendeels uit het zicht aangebracht worden, omdat langs de buitengevels nieuwe voorzetwanden zijn geplaatst, waarbij de aftimmeringen rondom de kozijnen zoveel mogelijk zijn behouden. Tevens zijn doorvoeren van de oude gaskachels hersteld bij de restauratie van de gevel.

De Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) heeft, in samenwerking met de Vakgroep Restauratie en GA-Platform Restauratie, een manifest gepubliceerd voor een betere kwaliteitsketen voor de instandhouding van monumenten. Uit onderzoek van de drie organisaties zijn zeven aanbevelingen gekomen om de kwaliteit in de hele keten te verbeteren. Lees het manifest hier.

Foto: Arjen Veldt Photography

Door een grote brand zijn de Rijksmonumentale panden Rijnkade 5 en 6 te Alphen aan den Rijn ernstig beschadigd. De kapconstructies zijn verloren gegaan. Inmiddels is het herstel in volle gang. Afgelopen week zijn de eerste eikenhouten spanten en gordingen geplaatst, waarmee het hoogste punt is bereikt.

Voor het timmerwerk van de kapconstructie is door Den Hoed Aannemers een ruime werkplaats ingericht, waar alle onderdelen – vloerbalken, spantbenen, trekbalken, gordingen – op maat vervaardigd worden. De kappen worden één voor één gemaakt. Parallel aan het timmerwerk van de tweede kap starten de werkzaamheden aan het interieur.

Tot en met 3 januari hebben wij vakantie en is het bureau gesloten. Vanaf maandag 4 januari zijn we u graag weer van dienst.

Wij wensen u prettige feestdagen en bovenal een vrij en gezond 2021!

Dit jaar begeleiden wij in opdracht van de Gemeente Haarlem de uitvoering van twee werken, de Bakenessertoren en het Stadhuis. Ons bureau is verantwoordelijk voor het toezicht en de directievoering.

Aan de Bakenessertoren is herstel uitgevoerd aan de pinakels van de eerste balustrade. Eenmaal op hoogte werd een bijzondere ontdekking gedaan. De blokken waaruit de pinakels zijn opgebouwd bleken niet van zand- of kalksteen, maar van gegoten kunststeen.

Waarschijnlijk zijn er vrij snel na de restauratie in ’69-’72 gebreken ontstaan aan de toen in Krensheimer Muschelkalk gereconstrueerde pinakels, waarna deze werden gedemonteerd. Tot 1996 bleef de toren zonder pinakels. Toen werden er afgietsels gemaakt van de blokken op basis van kunsthars en marmerpoeder. Na het schilderen waren deze niet meer van ‘echt’ te onderscheiden.

Dit jaar zijn de blokken opnieuw vastgezet en geschilderd. In 2022 zal de volgende fase van de restauratie plaatsvinden.

Bij het Stadhuis wordt in deze fase onderhoud uitgevoerd aan de Zijlstraatvleugel en de toren. De Zijlstraatvleugel is gebouwd tussen 1620 en 1622 naar ontwerp van stadssteenhouwer Lieven de Key. Kenmerkend zijn de rijk gesneden houten consoles onder de ver uitstekende gootlijsten. De consoles worden geïnspecteerd, waar nodig zorgvuldig uitgenomen en hersteld. Verder wordt het nodige metsel- en voegwerk hersteld en worden de lei- en loodbekledingen gecontroleerd. Tot slot wordt het schilderwerk uitgevoerd, op basis van kleurhistorisch onderzoek.

De toren is een begin twintigste-eeuwse reconstructie. Door het veelvuldig gebruik van staal in de met lood beklede houtconstructies, is veel schade ontstaan aan de spits. Dit wordt nu hersteld. Ten behoeve hiervan is de in 1573 door Steven Butendyc gegoten luidklok gedemonteerd. De klok is niet zonder schade – de kroon ontbreekt en door de vermoedelijk naoorlogse stalen ophanging kunnen er scheuren zijn ontstaan. Onderzocht wordt of de klok na herstel zodanig kan worden gemonteerd dat deze weer écht kan luiden.

In oktober verschenen deze artikelen in het Haarlems Dagblad over de werkzaamheden aan de Bakenessertoren en het Stadhuis.

Rechter foto: Royal Eijsbouts Klokkengieterij