Menu

30 juni 2022 was de laatste dag aan de Vollersgracht.

Na 45 prachtige jaren, vele mooie projecten en geweldige opdrachtgevers heb ik besloten om te stoppen met het bureau aan de Vollersgracht.

De lopende projecten zal ik samen met Dennis, die verder gaat onder de naam Van Veen architectuur en erfgoed afronden.

 

 

Ik werk vanaf 1 juli vanuit huis:

Veldman Rietbroek architecten
Lisserweg 22
2156 LB  Weteringbrug
06 – 81 06 98 80

en Dennis vanaf zijn nieuwe kantoor in het Coninckshof:

Van Veen architectuur en erfgoed
Oude Vest 15
2312 XP  Leiden
06 – 23 18 3000
071 – 513 00 28

Ik wil iedereen hartelijk danken voor het jarenlange vertrouwen,

Paul Rietbroek

Van 25 juli t/m 23 augustus hebben wij vakantie en is het bureau gesloten. Maandag 24 augustus zijn we u graag weer van dienst.

Namens alle medewerkers een fijne zomer gewenst!

Afgelopen week hebben wethouders Marleen Damen (Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn, PvdA) en Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen, D66) de restauratie ceremonieel in gang gezet, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Bisdom Rotterdam, de R.K. Parochie HH Petrus en Paulus, Stichting Het Babyhuis, aannemersbedrijf Den Dubbelden en ons bureau. Wij hebben het ontwerp gemaakt voor de restauratie en herbestemming, en zullen ook de uitvoering begeleiden.

De komende maanden wordt het casco van de voormalige leesbibliotheek hersteld en geïsoleerd. Aan de hand van kleurhistorisch onderzoek worden de voorgevel, hal en de stijlkamers gerestaureerd. De zaal wordt teruggebracht op het oude niveau, en ook de tuin aan de achterzijde komt terug. Op de verdiepingen worden diverse kamers en voorzieningen gemaakt ten behoeve van het Babyhuis. De schilderijen, vast onderdeel van het interieur, zijn bij de opening tijdelijk weggenomen, en zullen worden gerestaureerd en na de werkzaamheden teruggeplaatst.

Op 14 en 15 september vinden de Open Monumentendagen weer plaats. Het thema van dit jaar is Plekken van Plezier. In Leiden zijn meer dan 30 monumenten dit weekend geopend voor het publiek, waaronder een aantal van onze projecten.

U kunt onder andere de volgende panden bezoeken, waar wij dit jaar aan gewerkt hebben:

  • De voormalige R.K. Leesbibliotheek aan het Steenschuur. Het pand wordt komend jaar onder onze leiding verbouwd ten behoeve van Stichting het Babyhuis.
  • Tekenschool Ars Aemula Naturae aan de Pieterskerkgracht. Wij hebben de restauratie van het cassettenplafond begeleid (artikel Leidsch Dagblad).
  • De Gymnastiekschool aan de Pieterskerkgracht. Hiervoor hebben wij dit jaar de onderhoudswerkzaamheden voorbereid en begeleid.

Ook vele projecten waar wij al eerder aan gewerkt hebben, zijn met de Open Monumentendagen toegankelijk. U kunt bijvoorbeeld een bezoek brengen aan de Burcht, het Academiegebouw, de Hortus Botanicus, het Stadhuis en de Pieterskerk. Zie voor het volledige programma de site van de Open Monumentendagen Leiden.

Vandaag ontvingen we met de post de SIM-subsidiebeschikkingen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In het kader van de SIM – de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten – hebben wij ook dit jaar voor onze opdrachtgevers instandhoudingssubsidies aangevraagd voor in totaal negen verschillende monumenten. Alle aanvragen zijn gehonoreerd.

Als restauratiearchitecten doen we niet alleen de bouwkundige begeleiding van de projecten, maar verzorgen we ook graag de aanvragen voor Omgevingsvergunningen en instandhoudings- en herbestemmingssubsidies. Wij kunnen daarbij ook alle benodigde stukken opstellen, zoals inspectierapporten, onderhoudsplannen, begrotingen, tekeningen en werkomschrijvingen.

De Gemeente Leiden is eigenaar en beheerder van een groot aantal Rijksmonumenten, waaronder beeldbepalende gebouwen als het Stadhuis, Molen de Valk en het pand van Erfgoed Leiden en Omstreken aan de Boisotkade. Ook vele kleinere bijzondere objecten, zoals poorten, pompen en brugwachtershuisjes, zijn Rijksmonument.

 

Op dit moment werken wij aan bouwkundige opnames van een groot aantal van deze monumenten. Van elk object doen we een uitgebreide opname. Dit verwerken we in een rapportage, waarin we voor alle aangetroffen gebreken een hersteladvies opnemen. Op basis hiervan stellen we een meerjarenonderhoudsprogramma op.

Van een aantal objecten hebben wij de afgelopen jaren bovendien onderhoudswerk voorbereid en begeleid. Inmiddels hebben we gewerkt aan de Waag, de Burcht, de Doelenpoort, de Morspoort, en recenter aan de restauratie van de Gijselaarsbank. Ook het onderhoud van de Koornbeurs, de Schapenbel, de pomp op de Garenmarkt en diverse brugwachtershuisjes is door ons begeleid.

Naast bouwkundige opnames, verrichten wij ook bouwhistorisch onderzoek. In 2006 hebben wij, met het oog op de geplande renovatie, een uitgebreid onderzoek gedaan naar het Stadhuis. Op basis van archiefonderzoek en opnames ter plaatse hebben wij in samenwerking met BBA een bouwhistorisch rapport, structuurplan en een gedetailleerd ruimteboek opgesteld, waarin de afwerkingen van alle ruimtes zijn omschreven en gewaardeerd.

Wij hebben het ontwerp gemaakt voor de verbouwing van Steenschuur 17, en zullen ook de uitvoering begeleiden. Het pand wordt verbouwd ten behoeve van Stichting Het Babyhuis. Deze stichting biedt tijdelijke huisvesting, zorg en ondersteuning aan moeders met hun pasgeboren kind, die niet in de reguliere opvang terechtkunnen. In september start aannemersbedrijf Den Dubbelden met de werkzaamheden.

Tijdens de Open Monumentendagen, op 14 en 15 september 2019, is het pand geopend voor publiek. Geïnteresseerden kunnen de voormalige R.K. Leesbibliotheek, gelegen naast de H. Lodewijkkerk, dan nog één keer in de huidige staat bezichtigen, voordat de aannemer start met de werkzaamheden.

Voor de gemeente Leiden hebben wij het onderhoud van de monumentale gymnastiekschool aan de Pieterskerkgracht 7 voorbereid, en begeleiden wij ook de uitvoering. Inmiddels is gestart met de werkzaamheden. Er wordt onder meer gewerkt aan de voor- en achtergevels, de goten en het dak met de kenmerkende daklichten.

De gymnastiekschool is gebouwd in 1860-1861, naar ontwerp van de latere gemeente-architect J.W. Schaap. De school, gebouwd in eclectische stijl, is van binnen en buiten rijk gedetailleerd, en wordt nog steeds gebruikt als sportschool. Zowel exterieur als interieur zijn nog voor een belangrijk deel in oorspronkelijke staat.

Archieffoto’s: Erfgoed Leiden en Omstreken