Menu

Door een grote brand zijn de Rijksmonumentale panden Rijnkade 5 en 6 te Alphen aan den Rijn ernstig beschadigd. De kapconstructies zijn verloren gegaan. Inmiddels is het herstel in volle gang. Afgelopen week zijn de eerste eikenhouten spanten en gordingen geplaatst, waarmee het hoogste punt is bereikt.

Voor het timmerwerk van de kapconstructie is door Den Hoed Aannemers een ruime werkplaats ingericht, waar alle onderdelen – vloerbalken, spantbenen, trekbalken, gordingen – op maat vervaardigd worden. De kappen worden één voor één gemaakt. Parallel aan het timmerwerk van de tweede kap starten de werkzaamheden aan het interieur.

Tot en met 3 januari hebben wij vakantie en is het bureau gesloten. Vanaf maandag 4 januari zijn we u graag weer van dienst.

Wij wensen u prettige feestdagen en bovenal een vrij en gezond 2021!

Dit jaar begeleiden wij in opdracht van de Gemeente Haarlem de uitvoering van twee werken, de Bakenessertoren en het Stadhuis. Ons bureau is verantwoordelijk voor het toezicht en de directievoering.

Aan de Bakenessertoren is herstel uitgevoerd aan de pinakels van de eerste balustrade. Eenmaal op hoogte werd een bijzondere ontdekking gedaan. De blokken waaruit de pinakels zijn opgebouwd bleken niet van zand- of kalksteen, maar van gegoten kunststeen.

Waarschijnlijk zijn er vrij snel na de restauratie in ’69-’72 gebreken ontstaan aan de toen in Krensheimer Muschelkalk gereconstrueerde pinakels, waarna deze werden gedemonteerd. Tot 1996 bleef de toren zonder pinakels. Toen werden er afgietsels gemaakt van de blokken op basis van kunsthars en marmerpoeder. Na het schilderen waren deze niet meer van ‘echt’ te onderscheiden.

Dit jaar zijn de blokken opnieuw vastgezet en geschilderd. In 2022 zal de volgende fase van de restauratie plaatsvinden.

Bij het Stadhuis wordt in deze fase onderhoud uitgevoerd aan de Zijlstraatvleugel en de toren. De Zijlstraatvleugel is gebouwd tussen 1620 en 1622 naar ontwerp van stadssteenhouwer Lieven de Key. Kenmerkend zijn de rijk gesneden houten consoles onder de ver uitstekende gootlijsten. De consoles worden geïnspecteerd, waar nodig zorgvuldig uitgenomen en hersteld. Verder wordt het nodige metsel- en voegwerk hersteld en worden de lei- en loodbekledingen gecontroleerd. Tot slot wordt het schilderwerk uitgevoerd, op basis van kleurhistorisch onderzoek.

De toren is een begin twintigste-eeuwse reconstructie. Door het veelvuldig gebruik van staal in de met lood beklede houtconstructies, is veel schade ontstaan aan de spits. Dit wordt nu hersteld. Ten behoeve hiervan is de in 1573 door Steven Butendyc gegoten luidklok gedemonteerd. De klok is niet zonder schade – de kroon ontbreekt en door de vermoedelijk naoorlogse stalen ophanging kunnen er scheuren zijn ontstaan. Onderzocht wordt of de klok na herstel zodanig kan worden gemonteerd dat deze weer écht kan luiden.

In oktober verschenen deze artikelen in het Haarlems Dagblad over de werkzaamheden aan de Bakenessertoren en het Stadhuis.

Rechter foto: Royal Eijsbouts Klokkengieterij

In opdracht van de Gemeente Delft doen wij bouwkundige opnames van in totaal negen Rijksmonumenten in de binnenstad. Doel van de opnames is om beter inzicht te krijgen in het noodzakelijke onderhoud voor de komende jaren, en subsidieaanvragen voor te bereiden voor de instandhouding van alle objecten.

Onder de objecten zijn enkele grote, beeldbepalende gebouwen, zoals Museum Prinsenhof, het Prinsenkwartier en de toren van de Nieuwe Kerk. Ook doen we opnames van de toren van de Oude Kerk en van het Stadhuis op de Markt. De laatste twee kennen we goed: we hebben van beide gebouwen in de jaren ’90 de restauraties voorbereid en begeleid, en van de toren van de Oude Kerk bovendien ook de recente restauratie van 2015 tot en met 2018.

Daarnaast maakt ook een aantal kleinere, maar evengoed bijzondere, objecten deel uit van de opgave, waaronder de Oostpoort, de Bagijnhofpoort, en de Bagijnetoren, waar wij eind jaren ’90 als restauratiearchitect bij betrokken zijn geweest. Vermeldenswaardig is ook het hekwerk aan de Voorstraat, dat nog herinnert aan de inmiddels gesloopte Sint Hippolytuskerk van architect P.J.H. Cuypers.

Na de restauratie van het cassettenplafond is nu gestart met de vermoedelijk zeventiende-eeuwse kastenwand op de verdieping van kunstenaarsvereniging Ars Aemula Naturae. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Restauratieatelier Josien van der Werf. Wij begeleiden de restauratie.

Het team van specialisten is gestart met het fixeren van de loszittende verf, waarna een deel van de oude, vergeelde vernislagen voorzichtig verwijderd wordt. Vervolgens zullen de restauratoren enkele oude retouches ontstoren en waar nodig nieuwe retouches aanbrengen. De laatste stap is het aanbrengen van een nieuwe beschermende vernislaag.

Er is veel onzeker over de geschiedenis van de kastenwand. Hoe deze er van oorsprong uit heeft gezien, en of dat wel in deze samenstelling of op deze locatie was, is onduidelijk. Uit bouw- en kleurhistorisch onderzoek is gebleken dat meerdere auteurs aan de kastenwand hebben gewerkt, te zien aan de vele verschillende schildertechnieken. Ook zijn er in de loop van de tijd aanpassingen gedaan. De verschillende handschriften en retouches zijn goed zichtbaar op de speciale UV-opname. Bouwhistorici van Erfgoed Leiden en Omstreken doen tijdens de restauratie aanvullend onderzoek.

Het gietijzeren hekwerk van de Noordpoort van Huis Doorn en de naastgelegen deur worden hersteld in de werkplaats van de smid. Intussen vindt herstel plaats aan de gemetselde tuinmuren waarin de poort zich bevindt. Wij begeleiden het onderhoud aan de Noordpoort en aan acht andere objecten op het landgoed in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf.

De dubbele gietijzeren deuren uit 1920 zijn voorzien van smeedijzeren decoraties, bandwerk en rozetten. Boven de ingang bevindt zich een smeedijzeren, bekroonde en deels vergulde ‘W’. De decoraties worden zoveel mogelijk hersteld, en ontbrekende rozetten worden vervangen conform bestaand.

Voor aanvang van de werkzaamheden zijn de bestaande kleuren en historische kleurafwerkingen gedocumenteerd. Vervolgens zijn de deuren door de smid voorzichtig gestraald om roest te verwijderen. Na herstel van de decoraties wordt het ijzer geschoopeerd: er wordt een beschermende zinklaag aangebracht op de deuren. Na herstel worden de deuren opnieuw geschilderd, de bekroning opnieuw verguld, en wordt het geheel teruggeplaatst.

Wij werken mee aan de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Hierbij volgen we de richtlijnen van het RIVM. Onze collega’s werken vanuit huis als dat mogelijk is. Wel blijft ons kantoor op werkdagen bereikbaar via telefoon en e-mail.

Voor onze opdrachtgevers hebben wij verschillende subsidieaanvragen voorbereid en ingediend – met goed resultaat! Deze maand werd bekend dat meerdere grote aanvragen zijn gehonoreerd. Zo heeft de Parochie H.H. Petrus en Paulus te Leiden van de Provincie Zuid-Holland een subsidie van € 400.000 toegekend gekregen voor de restauratie van het Babyhuis, aan de Steenschuur te Leiden.

Tevens hebben wij twee aanvragen voorbereid in het kader van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020, bedoeld voor de restauratie en verduurzaming van grote rijksmonumenten. Beide aanvragen zijn toegekend. Voor de restauratie van de Leidse St. Josephkerk met pastorie is ruim 2,5 miljoen euro toegezegd.

Vanuit dezelfde subsidieregeling heeft het Huys ten Donck in Ridderkerk een toezegging van ruim twee miljoen euro ontvangen voor de restauratie van de buitenplaats. Naast de restauratie, verduurzaming en toegankelijkheid van het hoofdhuis, betreft de beschikking ook diverse bijgebouwen en onderdelen van het park.